ویروس رزویلا

سلام گلم

شما سه چهار روزی بود که تب داشتی با آبریزش بینی و گلو درد.

من و بابایی هم نگران شما بودیم.

امشب سر و کله دونه های ریز روی صورت و بدنت پیدا شد. 

با تجربه ای که از علی اکبر داشتیم متوجه شدم ویروس رزویلا گرفتی. 

امان از این ویروس های لعنتی

الحمدلله علی کل نعمه

/ 0 نظر / 23 بازدید