سه ماهگی

سلام گلکم

سه ماهگیت با دو روز تاخیر مبارک.

شاد و سلامت باشی جیگرک خنده روی مامان.

از وقتی به خنده خنده افتادی حسابی از هممون دلبری می کنی و خنده هایت عزیزکم به زندگی ما رنگ و بوی دیگری بخشیده مهربان مامان.

دایی حمیدرضا و آبجی فاطمه و آبجی فائزه در دارآباد

دو هفته ای هست که غلت زدن رو یاد گرفتی و یک روز صبح وقتی بیدار شدم سرجایت نبودی و من نگران شدم و بعد دیدم که غلت زدی و جابجا شدی. دخترکم خیلی خیلی دختر باهوشی هستی و مامان و بابایی رو خیلی خیلی خوشحال می کنی.

 الحمدلله علی کل نعمه

/ 0 نظر / 10 بازدید