تولد مبینا جون و زهرا خانوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعه هم تولد زهرا جونی و به قولی مادرشوهر دومم دعوت داشتیم و حنانه خانم خوشگل و محمدحسین بلا و حمیدرضای عشق هم مهمون کوچولوهای مراسم تولد بودند. البته به خاطر اثاث کشی مامان جون ما دیر رفتیم  خونه ی پسردایی و صد البته که حسابی هم خسته بودیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

/ 0 نظر / 87 بازدید