خبر خوب

سلام سلام

ما رو که حسابی سرکار گذاشتی با این اومدنتخجالتمگه دستم بهت نرسهچشمک

مامانی برات خبر خیییییییلی خییییییییلی خوب داره.

و اینک من دوباره خاله شدم بغلآبجی سعیده جونم یا به قول زینب خاله سعید جون که خیلی خیلی دوستش دارم و برام مثل آبجی عزیزه مادر شده و یه نی نی کوشولو تو دلش داره. خاله قربونش برهماچ

اوایل شهریور ماه من و ابوالفضلی رفتیم پابوس امام رضا و چند روزی هم مهمون آبجی سعیده بودیم و بهمون خیلی خوش گذشت. شوهر سعیده جون دانشگاه مشهد دکترا می خونه و به خاطر همین همکار عزیز من سعیده خانوم هم رفته مشهد و خیلی دلمون براش تنگ میشه.گریهخدا کنه زودتر دوباره برگرده پیشمون.

خدا روشکر زندایی مرتضی داره مامان بزرگ میشه. آخه خیلی دلش نی نی می خواست.فرشته

مامان جان ببین دوست هات همه اومدند. جای شما خیلی خیلی خالیه.منتظرتیم بدو بیا بغل مامان و بابا.قلب

/ 0 نظر / 3 بازدید